Graduate School

Ysgol i Raddedigion

Cael gwybod am ein Doethuriaethau

Mae’r Ysgol Graddedigion yn gartref i amrywiaeth o raglenni gradd ymchwil ôl-raddedig ac mae'n rhoi cymorth trosfwaol i ymchwilwyr ôl-raddedig o wneud cais i'r dyfarniad.