Adnoddau

Mae amrywiaeth o adnoddau ar gael i gefnogi myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Rheoliadau ar gyfer Graddau Ymchwil

Ar gyfer dyfarniadau Doethur mewn Athroniaeth, Doethur mewn Gweinyddiaeth Busnes, Doethur mewn Seicoleg Cwnsela, Meistr mewn Athroniaeth, Meistr drwy ymchwil.

Rheoliadau NEWYDD ar gyfer Gradd Ymchwil 2019-20

Rhestr o newidiadau sylweddol i Reoliadau Gradd Ymchwil ar gyfer 2019-20

Cod Ymarfer ar gyfer Myfyrwyr 2019-20

Cod Ymarfer ar gyfer Goruchwylwyr 2019-20

Cod Ymarfer ar gyfer Arholwyr 2019-20

Ar gyfer rheoliadau ar gyfer blynyddoedd blaenorol cysylltwch â'r Ysgol Graddedigion.

Fframwaith ar gyfer Llywodraethu Ymchwil 

Gan gynnwys gwybodaeth am uniondeb ymchwil, moeseg a rheoli data ymchwil.

Fframwaith ar gyfer Llywodraethu Ymchwil

Rheoliadau a pholisïau defnyddiol eraill

I gael gwybodaeth am Gamymddwyn Academaidd, Ymddygiad Myfyrwyr, Apeliadau a Chwynion, a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol ewch i Cofrestrfa Academaidd.

Polisi Eiddo Deallusol i Fyfyrwyr

Polisi Absenoldeb Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadau

Calendr o ddigwyddiadau

Calendr Digwyddiadau Myfyrwyr a Goruchwylwyr Ymchwil Ôl-raddedig 2019/20


Adnoddau fideo

The Good Supervision Video

The Good Doctorate Video - How to Complete It On Time

The Good Upgrade Video...A Wake-Up Call

The Good Viva Video

Fersiwn terfynol o'r traethawd ymchwil

Ar gyfer rhwymo’r traethawd yn broffesiynol, ewch i Argraffu a Dylunio PDC.

Ffurflenni i gyd-fynd â fersiwn derfynol y traethawd:

Ffurflen Datganiad Ymgeisydd

Cyflwyno’r Traethawd i’r Llyfrgell Brydeinig

Cyflwyno’r Traethawd i’r Llyfrgell ac Ystorfa’r Brifysgol