Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

Amdanom Ni

Mae’r Ysgol Graddedigion yn gartref i amrywiaeth o raglenni gradd ymchwil ôl-raddedig ac mae'n darparu cefnogaeth drosfwaol i ymchwilwyr ôl-raddedig ar draws y brifysgol.  Mae'n dod ag ymchwilwyr ôl-raddedig ynghyd o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau i mewn i un gymuned ar gyfer amrywiaeth o gyfleoedd datblygu a mentora.

  • Siop un stop gyfer cyngor ac arweiniad ar raglenni gradd ymchwil ôl-raddedig a rheliadau
  • Goruchwylio taith y myfyriwr ymchwil o'r cais i'r dyfarniad
  • Ymgysylltu  â'n cnewyllyn o staff ymchwil profiadol i ddarparu cyfleoedd datblygu sgiliau credadwy o ansawdd uchel i ymchwilwyr ôl-raddedig
  • Cefnogi a datblygu goruchwylwyr, arholwyr a chadeiryddion viva
  • Llwybrau ar gyfer profiad o ymgysylltu'n allanol

Ymholiadau cyffredinol

E-bostiwch ni: [email protected]

Fel arall rydym ar gael ar Dimau Microsoft os hoffech drefnu cyfarfod (gweler isod)

Cofrestru a dilyniant

Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth:

Llinos Spargo

Ebost: [email protected]

Y Diwydiannau Creadigol:

Alison Crudgington

Ebost: [email protected]

Gwyddorau Bywyd/Addysg:

Jane MacCuish

Ebost: [email protected]

Cyflwyno traethodau ymchwil ac arholiadau

Sally Davies (Swyddog Arholiadau’r Ysgol Graddedigion)
Ebost: [email protected]

Rheolwr yr Ysgol Graddedigion

Dr Elaine Huntley (Rheolwr yr Ysgol Graddedigion)
Ebost: [email protected]
Ffôn: 01443 482881 

Athro Paul Roach (Pennaeth Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig)
Ebost: [email protected]
Ffôn:01443 482258

Cysylltwch â ni


Ysgol i Raddedigion

8 Forest Grove

Prifysgol De Cymru

Campws Trefforest

CF37 1DL

Ebost: [email protected]