Amdanom Ni

Mae’r Ysgol Graddedigion yn gartref i amrywiaeth o raglenni gradd ymchwil ôl-raddedig ac mae'n darparu cefnogaeth drosfwaol i ymchwilwyr ôl-raddedig ar draws y brifysgol.  Mae'n dod ag ymchwilwyr ôl-raddedig ynghyd o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau i mewn i un gymuned ar gyfer amrywiaeth o gyfleoedd datblygu a mentora.

  • Siop un stop gyfer cyngor ac arweiniad ar raglenni gradd ymchwil ôl-raddedig a rheliadau
  • Goruchwylio taith y myfyriwr ymchwil o'r cais i'r dyfarniad
  • Ymgysylltu  â'n cnewyllyn o staff ymchwil profiadol i ddarparu cyfleoedd datblygu sgiliau credadwy o ansawdd uchel i ymchwilwyr ôl-raddedig
  • Cefnogi a datblygu goruchwylwyr, arholwyr a chadeiryddion viva
  • Llwybrau ar gyfer profiad o ymgysylltu'n allanol

Ymholiadau cyffredinol

E-bostiwch ni: gradschool@southwales.ac.uk

Galw heibio: 8 Forest Grove, Treforest (10am-12pm a 2pm-4pm bob dydd, ar gau ar brynhawn dydd Mercher).

Cofrestru a dilyniant

Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth:

Llinos Spargo

Ebost: llinos.spargo@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 483568

Busnes, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol:

Alison Crudgington

Ebost: alison.crudgington@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 654269

Y Diwydiannau Creadigol a Gwyddorau Bywyd/Addysg:

Jane MacCuish

Ebost: jane.maccuish@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 482788

Cyflwyno traethodau ymchwil ac arholiadau

Sally Davies (Swyddog Arholiadau’r Ysgol Graddedigion)
Ebost: sally.davies@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 482692 

Rheolwr yr Ysgol Graddedigion

Dr Elaine Huntley (Rheolwr yr Ysgol Graddedigion)
Ebost: elaine.huntley@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 482881