Meddyliwch: Ysgrifennu! Mehefin

26-06-2024 am 9am i 12pm

Lleoliad: TC104 (Trefforest Campws)

Cynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Mae'r sesiwn hon ar gyfer pob PGR ac ECR sydd angen rhywfaint o amser di-dor a thawel i ysgrifennu.

Amserlen y gweithdyBeth bynnag rydych chi'n ei ysgrifennu, boed yn bennod draethawd, cais grant, adolygu llenyddiaeth, papur cynhadledd neu'r nofel honno rydych chi wedi'i chael ynoch chi erioed, mae'r sesiwn hon yn cynnig lle cefnogol a dim ond ychydig yn orfodol i'w wneud; Bydd y sesiwn hon yn rhoi amser di-dor a strwythuredig i chi ysgrifennu.

Dewch â nodiadau/pen/papurau/syniadau/gliniadur gyda chi i'r sesiwn.

Archebwch eich lle yma