NVIVO ar y ffo

14-02-2024 am 1pm i 3pm

Lleoliad: Ystafell TC104 (Trefforest Campws)

Cynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer myfyrwyr ymchwil Ôl-raddedig ac unrhyw Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar sydd angen rhywfaint o help gyda meddalwedd NVIVO

Amserlen y gweithdy

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno cyfranogwyr i'r NVivo meddalwedd ansoddol, y gellir ei ddefnyddio i gynorthwyo i ddadansoddi data ansoddol fel cyfweliadau, grwpiau ffocws a holiaduron.

Bydd angen rhywfaint o waith ymlaen llaw drwy Blackboard a rhaid eich bod wedi lawrlwytho'r feddalwedd ar eich cyfrifiaduron personol cyn y sesiwn.