Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

Graddau Ymchwil Ôl-raddedig


Rydym yn cynnig nifer o raddau ymchwil ôl-raddedig, ac mae pob un ohonynt yn caniatáu ichi wneud astudiaeth fanwl o bwnc sydd o ddiddordeb i chi. Rydym hefyd yn cynnig graddau ymchwil a ariennir.

Gallwch ddewis astudio'n llawn amser neu'n rhan-amser, ar y campws neu o bell (yn amodol ar drwydded).

Gallwch wneud cais ar dri phwynt yn ystod y flwyddyn:

  • Ar gyfer derbyniadau mis Hydref, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mai; hysbysiad o benderfyniad yw 1 Gorffennaf
  • Ar gyfer derbyniadau mis Ionawr, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Hydref; hysbysiad o benderfyniad yw 1 Rhagfyr.
  • Ar gyfer derbyniadau mis Ebrill, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Ionawr; hysbysiad o benderfyniad yw 1 Mawrth.

Gallwch ddod o hyd i'n ffioedd dysgu ar gyfer ymchwil ôl-raddedig yma a mwy o wybodaeth yma. Pan fyddwch yn barod i gyflwyno cais, dyma sut yr ydych yn ei wneud a sut y caiff ei ystyried.

Cysylltwch â ni

Ysgol i Raddedigion
8 Forest Grove
Prifysgol De Cymru
Campws Trefforest
CF37 1DL

Ebost: [email protected]