Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

Graddau Ymchwil Ôl-raddedig

Mae Prifysgol De Cymru yn Brifysgol ymchwil-weithgar sylweddol gydag ymrwymiad cryf i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr.  Mae ein diddordebau ymchwil cymhwysol a'n gweithgareddau ysgolheigaidd yn rhychwantu amrywiaeth gyfoethog o feysydd diwydiannol, masnachol a diwylliannol.

Mae'r Brifysgol yn cynnig graddau ymchwil ar lefel doethuriaeth a gradd Meistr ac efallai y byddwch yn dewis astudio naill ai'n amser llawn neu'n rhan-amser.

Bydd eich prosiect ymchwil ôl-raddedig yn cael ei oruchwylio gan dîm o staff academaidd profiadol sydd ag arbenigedd perthnasol yn eich maes ymchwil.

Wrth wneud cais, dylech ddewis y rhaglen lle mae eich pwnc/cynnig ymchwil unigol yn cyd-fynd orau.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymchwil sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd yn y brifysgol a'n meysydd arbenigedd, ewch i'r tudalennau gwe Ymchwil.

  • Derbyniadau mis Hydref: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1af Mai, hysbysiad o benderfyniad — 1af Gorffennaf.
  • Derbyniadau mis Ionawr: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1af Hydref, hysbysiad o benderfyniad — 1af Rhagfyr.
  • Derbyniadau Ebrill: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau — 1af Ionawr, hysbysiad o benderfyniad — 1af Mawrth.

Hyfedredd yn yr iaith Saesneg

Rhaid i ymgeiswyr rhyngwladol ddangos NAILL AI sgôr isafswm IELTS o 6.5 (gan gynnwys 5.5 mewn darllen ac ysgrifennu) neu radd Meistr diweddar o wlad sy'n siarad Saesneg.  Dalier sylw: mae rhai meysydd pwnc angen sgôr IELTS uwch. 

Ffioedd

Am wybodaeth ynglŷn â'n ffioedd, gweler yma.