Doethur mewn Athroniaeth (PhD)

PhD drwy Draethawd Ymchwil

Dyma'r llwybr mwyaf poblogaidd i ennill doethuriaeth.  Fel arfer, byddwch yn cofrestru ar gyfer MPhil/PhD i ddechrau ac yn gwneud cais i drosglwyddo o MPhil i PhD ar ddiwedd eich blwyddyn gyntaf.  Ar ddiwedd eich rhaglen, byddwch yn cyflwyno ar gyfer arholiad ac yn amddiffyn traethawd ymchwil (dim mwy na 100,000 o eiriau) ar eich pwnc cymeradwy sy'n gorfod dangos cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth.

Efallai y bydd modd cofrestru'n uniongyrchol ar gyfer y dyfarniad PhD os oes gennych eisoes radd Meistr a oedd yn cynnwys elfen ymchwil sylweddol ar yr amod ei bod yn yr un ddisgyblaeth â'ch ymchwil arfaethedig ac yn cynnwys hyfforddiant mewn ymchwil a gweithredu prosiect ymchwil.

Lle bo'ch cyflwyniad yn cynnwys eich gwaith creadigol eich hun neu rifyn ysgolheigaidd o waith creadigol pobl eraill, bydd y cyfrif geiriau yn cael ei leihau i ddim mwy na 40,000 o eiriau. 

Hydn:

• Amser llawn: 3-4 o flynyddoedd
• Rhan-amser: 5 mlynedd

PhD drwy Bortffolio

Byddwch yn cyflwyno ar gyfer arholiad ac yn amddiffyn portffolio cymeradwy sy'n cynnwys uchafswm o dri phrosiect a chanlyniadau cysylltiedig, ynghyd â throsolwg beirniadol.  Gall y prosiectau fod yn gysylltiedig ag arfer proffesiynol, a/neu'n deillio o ymchwiliad empirig neu gysyniadol.  Disgwylir i'r cyflwyniad ddangos cyfraniad annibynnol a gwreiddiol at wybodaeth sydd o leiaf yn cyfateb i'r hyn a ddisgwylir mewn Traethawd Ymchwil PhD.

Bydd y rhan fwyaf o'r prosiectau a'r allbynnau cysylltiedig yn cael eu cwblhau ar adeg cofrestru.

Hyd:

• Rhan-amser: 1 i 5 mlynedd

PhD drwy Gyhoeddi

Os ydych yn aelod o staff yn y gorffennol neu’r presennol, alumni, neu os oes gennych gysylltiadau cryf iawn â Phrifysgol De Cymru, cewch wneud cais am PhD drwy gyhoeddi. Byddwch yn cyflwyno ar gyfer arholiad ac yn amddiffyn corff cymeradwy o waith cyhoeddedig, ynghyd â throsolwg beirniadol.

Fel arfer, bydd ymgeiswyr am PhD drwy gyhoeddi'n gofyn am chwe erthygl cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid, neu benodau llyfrau cyfatebol neu fonograffau, fel unig awdur neu awdur cyntaf.

Hyd:

• Rhan-amser: 1 i 2 flynedd


Gofynion Mynediad

Fel arfer, bydd gan ymgeiswyr un o'r canlynol:

  • Gradd anrhydedd 2:1 yn y DU mewn pwnc perthnasol (neu gyfwerth)
  • Cymhwyster Meitr yn y DU mewn pwnc perthnasol (ne gyfwerth)
  • Cymhwysterau/profiad perthnasol, priodol sy'n cael eu hystyried gan y Brifysgol yn gyfwerth

Ar gyfer cofrestru'n uniongyrchol ar gyfer dyfarniad PhD (heb yr angen i 'drosglwyddo'), bydd gan ymgeiswyr un o'r canlynol hefyd:

  • Gradd Meistr berthnasol yn y DU (neu gyfwerth) ag elfen ymchwil sylweddol yn yr un maes disgyblaeth â'r ymchwil arfaethedig a oedd yn cynnwys hyfforddiant mewn ymchwil a gweithredu prosiect ymchwilt
  • Ymchwil sylweddol a/neu brofiad proffesiynol sydd wedi arwain at gyhoeddi gwaith, adroddiadau ysgrifenedig neu dystiolaeth briodol arall o gyflawniad

MPhil/PhD (Animeiddio ac Effeithiau Gweledol)

MPhil/PhD (Gwyddorau Cymhwysol)

MPhil/PhD (Amgylchedd Adeiledig)

MPhil/PhD (Busnes)

MPhil/PhD (Peirianneg Sifil/Fecanyddol/Awyrennol)

MPhil/PhD (Dylunio Cyfathrebu a Ffotograffiaeth)

MPhil/PhD (Cyfrifiadureg)

MPhil/PhD (Seiberddiogelwch)

MPhil/PhD (Drama)

MPhil/PhD (Addysg)

MPhil/PhD (Peirianneg Electronig)

MPhil/PhD (Saesneg)

MPhil/PhD (Iechyd)

MPhil/PhD (Hanes)

MPhil/PhD (Gwybodeg)

MPhil/PhD (Y Gyfraith/Cyfrifeg a Chyllid)

MPhil/PhD (Mathemateg)

MPhil/PhD (Y Cyfryngau, Diwylliant a Chyfathrebu)

MPhil/PhD (Cerddoriaeth a Sain)

MPhil/PhD (Gwyddorau'r Heddlu)

MPhil/PhD (Seicoleg)

MPhil/PhD (Polisi Cymdeithasol mewn Troseddeg)

MPhil/PhD (Chwaraeon)

MPhil/PhD (Amgylchedd Cynaliadwy)

PhD (Animeiddio ac Effeithiau Gweledol)

PhD (Gwyddorau Cymhwysol)

PhD (Amgylchedd Adeiledig)

PhD (Busnes)

PhD (Peirianneg Sifil/Fecanyddol/Awyrennol)

PhD (Dylunio Cyfathrebu a Ffotograffiaeth)

PhD (Cyfrifiadureg)

PhD (Seiberddiogelwch)

PhD (Drama)

PhD (Addysg)

PhD (Peirianneg Electronig)

PhD (Saesneg)

PhD (Iechyd)

PhD (Hanes)

PhD (Gwybodeg)

PhD (Y Gyfraith/Cyfrifeg a Chyllid)

PhD (Mathemateg)

PhD (Y Cyfryngau, Diwylliant a Chyfathrebu)

PhD (Cerddoriaeth a Sain)

PhD (Gwyddorau'r Heddlu)

PhD (Seicoleg)

PhD (Polisi Cymdeithasol a Throseddeg)

PhD (Chwaraeon)

PhD (Amgylchedd Cynaliadwy)