Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

Meistr mewn Athroniaeth (MPhil)

Beth yw MPhil?

Mae cwmpas unigryw rhaglen Gradd Meistr mewn Athroniaeth neu MPhil yn ei gwneud yr astudiaeth Gradd Meistr fwyaf manwl y gallwch ei gwneud ac un sy'n wahanol yn ei rhinwedd ei hun.

Yn yr un modd â graddau ymchwil eraill, mae MPhil yn eich galluogi i gynnal prosiect ymchwil annibynnol dan oruchwyliaeth sy'n ceisio gwneud cyfraniad sylweddol yn eich dewis faes.

Mae’n ddewis da os nad yw’ch prosiect yn ddigon helaeth ar gyfer PhD neu efallai eich bod yn chwilio am raglen fyrrach. Mae MPhil annibynnol fel arfer yn cymryd dwy flynedd pan gaiff ei astudio'n llawn amser, neu gallwch astudio am dair i bedair blynedd yn rhan-amser.

Ar gyfer yr MPhil, byddwch yn cyflwyno ac yn amddiffyn trwy arholiad llafar, draethawd ymchwil o hyd at 60,000 o eiriau (yn hytrach na 100,000 ar gyfer PhD) yn arddangos ymchwiliad beirniadol a dadansoddiad pwnc. Byddwch hefyd yn dangos dealltwriaeth o ddulliau ymchwil priodol a'u cymhwysiad i'ch dewis faes.

Lle bo’r cyflwyniad yn ymwneud â’ch gweithiau creadigol eich hun neu rifyn ysgolheigaidd o weithiau creadigol eraill, bydd nifer geiriau’r traethawd ymchwil yn cael ei leihau i ddim mwy na 25,000 o eiriau.


Rhesymau gwych dros astudio MPhil

Gallwch gwblhau eich MPhil ar sail amser llawn neu ran-amser, ar y campws neu o bell (os yw natur yr ymchwil yn caniatáu hynny). Nid oes unrhyw ddosbarthiadau i'w mynychu gan fod yr MPhil wedi'i seilio ar ymchwil felly gallwch chi ffitio'ch ymchwil o amgylch cyfrifoldebau eraill.

Mae MPhil yn gymhwyster annibynnol gwerthfawr sy'n darparu sgiliau ymchwil uwch sy'n uchel eu parch gan gyflogwyr.

Mae’n bosibl y bydd gan ymgeiswyr MPhil yr opsiwn i drosglwyddo i raglen MPhil/PhD ar ôl 12 mis o astudio amser llawn neu 24 mis o astudio’n rhan-amser, yn amodol ar gymeradwyaeth y Goruchwyliwr a’r Gyfadran.


Gofynion mynediad

Fel arfer bydd ymgeiswyr yn cynnal gradd Anrhydedd y DU 2:1 (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo); neu'n briodol, gymwysterau / profiad perthnasol sy'n cael ei ystyried gan y Brifysgol yn gyfwerth. Rhaid i ymgeiswyr rhyngwladol dystiolaeth naill ai sgôr IELTS lleiaf o 6.5 (gan gynnwys 5.5 mewn darllen ac ysgrifennu) neu Feistr diweddar o wlad sy'n siarad Saesneg. Sylwer, mae angen sgôr IELTS uwch ar rai meysydd pwnc.


Sut i wneud cais

Fel rhan o'ch cais am MPhil, bydd angen i chi gyflwyno cynnig ymchwil sy'n dangos cefndir a chyd-destun y prosiect arfaethedig a pham ei fod yn bwysig; eich cwestiwn ymchwil, nodau ac amcanion; a manylion am sut yr ydych yn bwriadu cynnal yr ymchwil. Pan fyddwch chi'n barod i gyflwyno cais, dyma sut rydych chi'n ei wneud. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Ysgol Graddedigion.

MPhil (Animeiddio ac Effeithiau gweledol)

MPhil (Gwyddorau Cymhwysol)

MPhil (Amgylchedd Adeiledig)

MPhil (Busnes)

MPhil (Peirianneg Sifil/Fecanyddol/Awyrennol)

MPhil (Dylunio Cyfathrebu a Ffotograffiaeth)

MPhil (Drama)

MPhil (Addysg)

MPhil (Peirianneg Electronig)

MPhil (Saesneg)

MPhil (Iechyd)

MPhil (Hanes)

MPhil (Y Gyfraith/Cyfrifeg a Chyllid)

MPhil (Y Cyfryngau, Diwylliant a Chyfathrebu)

MPhil (Cerddoriaeth a Sain)

MPhil (Gwyddorau'r Heddlu)

MPhil (Seicoleg)

MPhil (Polisi Cymdeithasol a Throseddeg)

MPhil (Chwaraeon)

MPhil (Amgylchedd Cynaliadwy)

MPhil (Ysgrifennu)

Cysylltwch â ni

Ysgol i Raddedigion
8 Forest Grove
Prifysgol De Cymru
Trefforest Campws
CF37 1DL

Ffon: 01443 482881
E-bost: [email protected]

writing

Mae astudio MPhil o bell yn caniatáu i chi elwa o'n cefnogaeth a'n harbenigedd, wrth gynnal eich ymchwil o unrhyw le yn y byd