Meistr mewn Athroniaeth (MPhil)

Byddwch yn cyflwyno ac yn amddiffyn drwy arholiad llafar, traethawd ymchwil o hyd at 60,000 o eiriau yn dangos ymchwiliad beirniadol a dadansoddiad o bwnc.  Byddwch hefyd yn dangos dealltwriaeth o ddulliau ymchwil priodol a'u cymhwysiad i'r maes o'ch dewis.

Lle mae'r cyflwyniad yn ymwneud â'ch gwaith creadigol eich hun neu rifyn ysgolheigaidd o waith creadigol pobl eraill, bydd cyfrif geiriau'r traethawd ymchwil yn cael ei leihau i ddim mwy na 25,000 o eiriau. 

Hyd:

• Amser llawn: 2 flynedd
• Rhan-amser: 3 blynedd

Gofynion Mynediad

Fel arfer, bydd ymgeiswyr yn cynnal un o'r canlynol:

  • Gradd anrhydedd 2:1 yn y DU mewn pwnc perthnasol (neu gyfwerth)
  • Cymwysterau/profiad perthnasol, priodol sy'n cael eu hystyried gan y Brifysgol yn gyfwerth

MPhil (Animeiddio ac Effeithiau gweledol)

MPhil (Gwyddorau Cymhwysol)

MPhil (Amgylchedd Adeiledig)

MPhil (Busnes)

MPhil (Peirianneg Sifil/Fecanyddol/Awyrennol)

MPhil (Dylunio Cyfathrebu a Ffotograffiaeth)

MPhil (Drama)

MPhil (Addysg)

MPhil (Peirianneg Electronig)

MPhil (Saesneg)

MPhil (Iechyd)

MPhil (Hanes)

MPhil (Y Gyfraith/Cyfrifeg a Chyllid)

MPhil (Y Cyfryngau, Diwylliant a Chyfathrebu)

MPhil (Cerddoriaeth a Sain)

MPhil (Gwyddorau'r Heddlu)

MPhil (Seicoleg)

MPhil (Polisi Cymdeithasol a Throseddeg)

MPhil (Chwaraeon)

MPhil (Amgylchedd Cynaliadwy)

MPhil (Ysgrifennu)