Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

Meddwl am Ymgeisio?

Dewiswch astudio naill ai ar lefel Doethuriaeth neu radd Meistr.

Byddwch yn cynnal prosiect ymchwil unigol ar bwnc cymeradwy ac yn cael eich goruchwylio gan staff academaidd sydd â gwybodaeth arbenigol am y pwnc.

Byddwch yn cael mynediad at galendr o gyfleoedd datblygu sgiliau i'ch cefnogi yn eich ymchwil.

Os ydych yn astudio'n amser llawn disgwylir i chi dreulio tua 35 awr yr wythnos ar eich ymchwil.

Os ydych chi'n astudio ar gyfer doethuriaeth broffesiynol, bydd angen i chi fel arfer yn ogystal â chyflawni modiwlau neu gydrannau strwythurol a chwblhau asesiadau fel rhan o’ch gradd. Dylech gyfeirio at raglenni unigol am fanylion.

Gwneud cais ar-lein

Gallwch wneud cais am raddau ymchwil ar-lein.  Cyn i chi wneud cais, dylech gymryd golwg ar ein gwybodaeth i ymgeiswyr.

Ymholiadau ar gyfer Gwneud Cais

Cofiwch y gall gymryd hyd at wyth wythnos i benderfyniad gael ei wneud ar eich cais. Y rheswm am hyn yw y bydd eich cynnig ymchwil fel arfer yn cael ei adolygu gan ddau aelod o staff academaidd a bydd gofyn i chi ddod i gyfweliad cyn i unrhyw gynnig o le gael ei wneud.

Os hoffech holi ynghylch statws eich cais, gallwch gysylltu â'r Ysgol Graddedigion

Cysylltiadau Derbyn

Ar gyfer Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth, cysylltwch â:

Llinos Spargo 
Ebost: [email protected]
Ffôn: 01443 483568

Ar gyfer y diwydiannau creadigol, busnes, dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol cysylltwch â:

Alison Crudgington 
Ebost: [email protected]
Ffôn: 01443 654269

Ar gyfer y Gwyddorau Bywyd/Addysg, cysylltwch â:

Jane MacCuish 
Ebost: [email protected]
Ffôn: 01443 482788

Cysylltiadau defnyddiol

Ffioedd a Chyllid Ôl-raddedig

Ymchwil PDC