Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

Ffioedd Dysgu


Mae ffioedd dysgu yn daladwy yn flynyddol pan fyddwch yn ymrestru.  Os ydych yn derbyn nawdd, bydd y Brifysgol yn anfonebu eich noddwr am y swm perthnasol.

Efallai y bydd modd i fyfyrwyr hunan-ariannu sefydlu cynllun talu misol yn unol â gweithdrefnau ariannol cyhoeddedig y Brifysgol.

Bydd talu ffioedd dysgu yn rhoi’r hawl i chi gael goruchwyliaeth, defnydd o’r llyfrgell a chyfleusterau eraill y brifysgol.

Pan fyddwch chi wedi cwblhau (1) eich cyfnod cofrestru disgwyliedig arferol a (2) eich gwaith casglu a dadansoddi data a'ch bod mewn sefyllfa i gyflwyno eich traethawd ymchwil yn ffurfiol o fewn un flwyddyn, gallwch wneud cais i nodi cyfnod ‘ysgrifennu i fyny'.  Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn talu ffi 'ysgrifennu i fyny' llawer llai, fel arfer am gyfnod o flwyddyn yn unig.

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr rhyngwladol yn unig

50% o'r ffi dysgu blynyddol i'w thalu cyn ymrestru ac ar gyfer ymgeiswyr newydd cyn cyhoeddi Cadarnhad Derbyn i Astudio.

Ffioedd amser llawn 2022-2023 

y DU a'r UE: £4,596

Rhyngwladol: £15,500

Ffioedd rhan-amser 2022-2023

y DU a'r UE: £2,298

Rhyngwladol: £7,650

Peidio â recriwtio yn 2022-23

Ffioedd amser llawn 2022-2023


y DU a'r UE: 

Blynyddoedd 1 £14,100

Blwyddyn 2 & 3 £7,050

Blwyddyn 4 £1,500

 

Rhyngwladol: 

Blynyddoedd 1  £14,100

Blwyddyn 2 & 3  £7,050

Blwyddyn 4 £1,500


Rhan-amser 2022-2023

y DU a'r UE: 

Blynyddoedd 1, 2 a 3  £5,500

Blwyddyn 4 £1,000

 

Rhyngwladol: 

Blynyddoedd 1, 2 a 3  £6,500

Blynyddoedd 4 £1,000

Ffioedd ar gyfer 2022/23 i'w cadarnhau


Ffi Ysgrifennu i fyny

Mae pob ymchwil yn dyfarnu'r ffi gyfredol: £950 (yn dibynnu ar gymhwysedd ac am flwyddyn yn unig, yna'n dychwelyd i ffioedd llawn).

 

Ffi ail-gyflwyno ac ailarholi

Y gost ar gyfer ail-gyflwyno ac ailarholi yw £950.

Cysylltwch â ni


Ysgol i Raddedigion
8 Forest Grove
Prifysgol De Cymru
Campws Trefforest
CF37 1DL

E-bost: [email protected]


Dolenni defnyddiol