Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

Ffioedd Dysgu


Mae ffioedd dysgu yn daladwy yn flynyddol pan fyddwch yn ymrestru.  Os ydych yn derbyn nawdd, bydd y Brifysgol yn anfonebu eich noddwr am y swm perthnasol.

Efallai y bydd modd i fyfyrwyr hunan-ariannu sefydlu cynllun talu misol yn unol â gweithdrefnau ariannol cyhoeddedig y Brifysgol.

Bydd talu ffioedd dysgu yn rhoi’r hawl i chi gael goruchwyliaeth, defnydd o’r llyfrgell a chyfleusterau eraill y brifysgol.

Pan fyddwch chi wedi cwblhau (1) eich cyfnod cofrestru disgwyliedig arferol a (2) eich gwaith casglu a dadansoddi data a'ch bod mewn sefyllfa i gyflwyno eich traethawd ymchwil yn ffurfiol o fewn un flwyddyn, gallwch wneud cais i nodi cyfnod ‘ysgrifennu i fyny'.  Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn talu ffi 'ysgrifennu i fyny' llawer llai, fel arfer am gyfnod o flwyddyn yn unig.

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr rhyngwladol yn unig

50% o'r ffi dysgu blynyddol i'w thalu cyn ymrestru ac ar gyfer ymgeiswyr newydd cyn cyhoeddi Cadarnhad Derbyn i Astudio.

Ffioedd amser llawn 2023-2024 

y DU: 4,716

a'r UE: £9,000

Rhyngwladol: £15,950

Ffioedd rhan-amser 2023-2024

y DU: £2,358

a'r UE: £4,500

Rhyngwladol: £7,980

Peidio â recriwtio yn 2023-24

Ffioedd amser llawn 2023-2024

Ddim yn recriwtio yn 2023-24

Rhan-amser 2023-2024

y DU: £5,670

a'r UE: £6,700

Ffioedd amser llawn 2023-2024

y DU: £7,828

a'r UE: £7,828

Rhan-amser 2023-2024

y DU: £4,697

a'r UE: £4,697

Ffi Ysgrifennu i fyny

Mae pob ymchwil yn dyfarnu'r ffi gyfredol: £950 (yn dibynnu ar gymhwysedd ac am flwyddyn yn unig, yna'n dychwelyd i ffioedd llawn).

Ffi ail-gyflwyno ac ailarholi

Y gost ar gyfer ail-gyflwyno ac ailarholi yw £950.

Cysylltwch â ni

Ysgol i Raddedigion
8 Forest Grove
Prifysgol De Cymru
Campws Trefforest
CF37 1DL

E-bost: [email protected]


Dolenni defnyddiol