Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

Ysgoloriaethau a Ariennir yn Benodol

Y Cyfleoedd Presennol

PhD a ariennir

Dim cyfleoedd ar gael ar hyn o bryd

Meistr a ariennir

Mae diddordeb cynyddol yn y defnydd o foduron roced hybrid (HRM) i bweru rocedi a cherbydau eraill. Mae diddordeb yn cael ei ysgogi gan symlrwydd HRM o'i gymharu â motorau roced hylifol, a gwelliannau i’w heffeithlonrwydd. Yn 2020 dangosodd NASA a Phrifysgol Stanford ddull o danio HRM gan ddefnyddio LASER deuod. Roedd eu modur yn defnyddio plastig fel tanwydd ac ocsigen hylifol (LOX) fel yr ocsideiddiwr. Mae'r cymysgedd gyrriadol hwn yn hawdd i’w oleuo ond yn anodd ei drin gan fod angen storio LOX fel hylif cryogenig ac mae angen pympiau cryogenig i'w ddanfon i'r chwistrellwr.

Nod ein prosiect yw ymchwilio i'r amodau y gellid tanio HRM ynddynt gan LASER pe bai Ocsid Nitrus (NOX) yn cael ei ddefnyddio fel yr ocsideiddiwr. Mae defnyddio NOX yn gwneud storio a chyflenwi nwy yn llawer symlach, ond mae ei danio'n gofyn am ynni uwch. Bydd y prosiect hwn yn darparu data gwerthfawr i'r gymuned gynyddol o ddefnyddwyr HRM am y dechneg danio newydd hon.

Ysgoloriaeth

Ffioedd rhan-amser am hyd at ddwy flynedd ar y gyfradd myfyrwyr cartref.

Cymwysterau / profiad

O leiaf 2.1 gradd mewn pwnc priodol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ddealltwriaeth ymarferol a damcaniaethol cyffredinol o foduron Roced hybrid a defnyddio laserau. Profiad mewn gweithgareddau allgymorth STEM. Gwybodaeth a phrofiad mewn rheoli prosiectau.

I wneud cais

Ewch i dudalennau gwe’r Ysgol i Raddedigion. Dylech ddewis Cwrs Meistr drwy Ymchwil (Peirianneg Electronig) ar y ffurflen gais ar-lein.

Nid oes angen cynnig ymchwil gyda'ch cais.

Cysylltwch â: Llinos Spargo [email protected] yn yr Ysgol i Raddedigion i gael cyngor ar y broses ymgeisio.

Am drafodaethau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am yr ymchwil, cysylltwch â Dr Leshan Uggalla [email protected]

Y dyddiad cau yw dydd Mawrth 26 Medi a bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ddydd Gwener 29 Medi. Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn dechrau ar ddechrau mis Hydref 2023.

Cymorth Ariannol

Mae nifer o fwrsarïau, ysgoloriaethau ac opsiynau ariannu ar gael i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.