Canllaw Amgen i Ariannu Ôl-raddedig

Student Finance GettyImages-1309123898


The Alternative Guide to Postgraduate Funding Online yn ymwneud â ffynonellau ariannu amgen - yn enwedig elusennau - sy'n gallu gwneud dyfarniadau (ffioedd, cynnal a chadw, costau ymchwil) i unrhyw fyfyriwr waeth beth fo'u pwnc, neu genedligrwydd.

 

The Alternative Guide Online yn cynnwys cronfa ddata enfawr o gyfleoedd ariannu, canllawiau cynhwysfawr, a nifer o ddulliau i'ch helpu i baratoi cais am grant buddugol. Mae Prifysgol De Cymru wedi prynu trwydded i'r Canllaw, ac felly mae'n rhad ac am ddim i'r holl fyfyrwyr a staff ei ddefnyddio!


Mewngofnodi nawr. Defnyddio eich cyfeiriad e-bost PDC.

 

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr sydd wedi gwneud cais i'r brifysgol, e-bostiwch [email protected]i gael PIN mynediad.


#unilife-cymraeg #Arian_Myfyrwyr