Bore Coffi Ymchwilydd ar Gynnar Gyrfa ac Ymchwilydd Ôl-raddedig

Liam, Maths ECR


Digwyddiad i’w groesawu ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, a gynhelir ar y cyd gan Ysgol y Graddedigion a Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar PDC, a’i agor gan yr Athro Martin Steggall, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil. 

  

Mae'r digwyddiad yn cynnig cyfle ar gyfer sgyrsiau anffurfiol a rhwydweithio gyda chyd-ymchwilwyr. 

  

  • Dydd Mercher 19 Hydref 2022
  • 11:00-12:30
  • Ganolfan Ôl-raddedig, Trefforest 


Bydd cydweithwyr o Ysgol y Graddedigion, a Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi (Cyllid Ymchwil; Effaith; Marchnata Digidol; Datblygu Ymchwilwyr) wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

 

Y mis hwn, rydym hefyd yn croesawu cydweithwyr o'r Gwasanaeth Anabledd. Efallai bod gennych chi broffil niwroamrywiol (dyslecsia, dyspracsia, ADHD ac Awtistiaeth) ac eisiau deall y cymorth sydd ar gael, neu efallai yr hoffech chi archwilio a allai rhai o’r heriau rydych chi’n eu profi yn academaidd, neu yn eich bywyd personol, fod o ganlyniad i broffil niwroamrywiol anhysbys. Bydd y fformat galw heibio anffurfiol hwn yn galluogi ymchwilwyr i ofyn cwestiynau a lle bo'n briodol, cael eu cyfeirio at gymorth gan gynnwys y Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Lles. 

    

Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal yn TRTC104 yn y Ganolfan Ôl-raddedig, ar Gampws Trefforest, lle bydd te, coffi a chacennau yn cael eu darparu. Cofrestrwch fel y gallwn ddarparu yn unol â hynny.

 

 

Digwyddiadau i ddod: 

• 16 Tachwedd 2022 

• 7 Rhagfyr 2022 

• 18 Ionawr 2023 

• 15 Chwefror 2023 

• 15fed o Fawrth 2023 

• 19 Ebrill 2023 

• 17 Mai 2023 Cysylltiadau:


#featured #promoted #unilife_cymraeg