Canllawiau ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a goruchwylwyr

Ty Crawshay - Treforest - Pontypridd Campus


Fel y gwyddoch, mae'r Brifysgol wedi gwneud y penderfyniad i symud i ddysgu o bell ar gyfer myfyrwyr a gweithio o bell ar gyfer y rhan fwyaf o staff, mewn ymateb i'r sefyllfa sy'n datblygu mewn perthynas â Coronafeirws (COVID-19).

Er bod hyn yn golygu y bydd ein campysau'n dawel, mae'r Brifysgol yn dal i fod ar agor ac yn gweithredu, er mewn ffordd wahanol. 

Mae ein gwaith yn yr Ysgol Graddedigion i gefnogi ymchwil ôl-raddedig yn parhau. Bydd Tîm yr Ysgol Graddedigion yn parhau i fod ar gael i roi cyngor a chefnogaeth drwy e-bost yn y lle cyntaf. 

Gallwch gysylltu â ni drwy: [email protected] neu ar gyfer myfyrwyr KESS ar [email protected].

Dylai ymgeiswyr am gyfleoedd Ymchwil Ôl-raddedig ddefnyddio'r cysylltiadau uchod. 


Staff a myfyrwyr presennol 


Os yw staff neu fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig presennol yn dymuno cyfeirio eich ymholiad at aelod penodol o'r tîm, cysylltwch â nhw drwy: 


Dylid cyfeirio ymholiadau brys at Reolwr yr Ysgol Graddedigion: Dr Elaine Huntley neu'r Pennaeth Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig: Yr Athro Paul Roach.

Diolch am eich cyfraniad parhaus i'r diwylliant ymchwil yn PDC. 

Cymerwch ofal, 

Tîm yr Ysgol Graddedigion.