Diwrnod Cyflwyno Ymchwilwyr Uwchraddedig & barbeciw haf

Students Union Treforest


 
Mae'r Ysgol Graddedigion yn hynod o falch o'r gwaith rhagorol a gynhaliwyd gan ein hymchwilwyr ac rydym yn falch o gefnogi'r digwyddiad cyffrous unwaith eto.
 
Eleni byddwn yn cynnal y digwyddiad yn y Ganolfan Gynadledda ar gampws Trefforest, Dydd Mercher 15 Mehefin 2022.  Bydd gennych yr opsiwn o fynychu'n bersonol neu drwy blatfform ar-lein, sylwch os ydych yn mynychu ar-lein ni fyddwch yn gweld y cyflwyniadau poster.
 

Rydym yn cynnig cyfle i bob un o'n myfyrwyr ôl-raddedig gyflwyno eu hymchwil, naill ai drwy

  • gyflwyniad poster
  • cyflwyniad llafar neu drwy
  • Thesis 3 Munud (3MT). 


Dyfernir gwobrau am y cyflwyniadau gorau.  Gallwch weld enillwyr y llynedd yma.


Cymuned ymchwil


Hyd yn oed os nad ydych am gyflwyno, dewch i gefnogi eich ffrindiau a'ch cyd-fyfyrwyr. Gallwch hefyd gasglu rhai awgrymiadau gwerthfawr ar gyfer eich ymchwil eich hun.


Mwy o resymau dros fynychu

 
  • Talebau Amazon ar gyfer Enillydd (£100), ail, (£50) ym mhob categori
  • Ffotograffau proffesiynol ar gyfer CVs, cyhoeddiadau a phroffiliau ar-lein
  • Casglwch eich crys chwys Ysgol Graddedigion PDC
  • Cyfle i fynd ymlaen i'r gystadleuaeth Vitae 3MT genedlaethol
  • Rhwydweithio a chymdeithasu gydag ôl-raddedigion ymchwil, goruchwylwyr a staff cymorth
  • Cinio bwffe am ddim


I archebu lle i fynychu'r digwyddiad hwn, cofrestrwch ar Eventbrite i sicrhau bod gennym ddigon o luniaeth ar gyfer pob gwestai. Os hoffech ymuno ar-lein, ychwanegwch y ddolen hon at eich calendr er mwyn i chi allu ymuno trwy TEAMS. Os ydych yn gyrru, gallwch barcio yn y maes parcio i ymwelwyr.

 

Barbeciw'r haf

Yn dilyn y digwyddiad hwn, bydd Ysgol y Graddedigion yn cynnal barbeciw yn Undeb y Myfyrwyr, gan ddechrau am 4.30pm tan tua 8.30pm.  Bydd hwn yn gyfle i gymdeithasu â myfyrwyr ôl-raddedigion ymchwil eraill a dadwisgo ar ôl y diwrnod cyflwyno.  Gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno â ni, archebwch drwy eich cofnod Eventbrite.


Cysylltwch â ni

Llinos Spargo, Ysgol Graddedigion


#featured #promoted #uniife_cymraeg