Diwrnod Cyflwyno Ymchwilwyr Uwchraddedig – Dydd Mercher 16 Mehefin 2021

IMOGEN-HARRIES-PHD-STUDENT

Imogen Harries

 

Galw Am Bapurau 


Mae'r Ysgol Graddedigion yn hynod o falch o'r gwaith rhagorol a gynhaliwyd gan ein hymchwilwyr ac rydym yn falch o gefnogi'r digwyddiad cyffrous unwaith eto.

 

Eleni byddwn yn cynnal y digwyddiad ar-lein gan ddefnyddio Blackboard Collaborate, ac rydym yn cynnig cyfle i'n holl fyfyrwyr gyflwyno'u hymchwil, naill ai trwy gyflwyniad poster, cyflwyniad llafar neu draethawd ymchwil 3 munud.

 

I gyflwyno crynodeb, darllenwch a dilynwch yr arweiniad atodiedig. Os hoffech ddefnyddio'r fformat draethawd ymchwil 3 munud, dylech gyflwyno eich enw, cyfadran a theitl eich cyflwyniad. Atodwn ganllawiau i’r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb yn y fformat draethawd ymchwil 3 munud.


 

Nodwch fod lleoedd ar gyfer y cyflwyniadau llafar yn gyfyngedig iawn.

 

Dylid cyflwyno crynodebau i Ysgol Graduate School [email protected] erbyn Dydd Gwener 21 Mai 2021 a, yn dilyn adolygiad gan banel, byddwn yn cadarnhau a ydych wedi bod yn llwyddiannus erbyn Dydd Mawrth 1 Mehefin 2020.

 

Bydd cyflwyniadau llafar yn cael eu recordio ymlaen llaw a disgwylir i'r cyflwynwyr fod ar gael ar y diwrnod i ateb cwestiynau gan y beirniaid a'r gynulleidfa.  Bydd cyflwynwyr 3MT yn cael eu cyflwyno'n fyw ar y diwrnod.  Bydd cymorth technegol ar gael i bob un o'r cyflwynwyr, cyn ac yn ystod y digwyddiad.

 

Bydd cynulleidfa eang o academyddion a chyd ymchwilwyr i roi'r profiad hwn i chi mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol. Rhoddir gwobrau am y cyflwyniadau gorau.

 

I'r holl ddechreuwyr newydd sy'n cofrestru ym mis Ionawr neu fis Ebrill 2021, mae croeso ichi gyflwyno crynodeb ond ond gan mai niferoedd cyfyngedig iawn sydd gennych, efallai y cewch eich annog i ymgeisio eto y flwyddyn nesaf.  Byddem yn eich annog i fod yn bresennol gan y bydd hun yn gyfle i chi gwrdd â myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig eraill ac i weld peth o'r ymchwil gyffrous y mae eich cyd-fyfyrwyr yn ei gynnal.


2020 Enillwyr

Winner of PhD Poster Presentation 2020  Catherine Nelson

#unilife_cymraeg