Llongyfarchiadau i Dr Helen Jones

Dr Helen Jones, DPsych


Llongyfarchiadau i Dr Helen Jones sydd wedi derbyn ei Doethuriaeth mewn Seicoleg Cwnsela.  Yn ddiweddar, mae Dr Jones wedi sicrhau arian y Loteri Genedlaethol i ddatblygu ei hymchwil: y Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl a LlesMae Dr Helen Jones yn Seicolegydd Cwnsela Siartredig sy'n gweithio'n rhan- amser yn Nhîm Iechyd Meddwl Cymunedol y GIG. Hi yw Cyfarwyddwr Cortecs, cwmni lles yn y gweithle, ac Anxiety Action Wales, sydd wedi sicrhau Arian Loteri yn ddiweddar i ddatblygu ei hymchwil. 


Mwy o opsiynau gyrfa


"Mae cyflawni Doethuriaeth Broffesiynol mewn Seicoleg Cwnsela wedi ehangu fy opsiynau gyrfa, gan fy ngalluogi i ymarfer fel seicolegydd cwnsela, a dod â gwybodaeth ac arbenigedd seicoleg cwnsela i bob maes o'm gwaith," meddai hi.


"Ar lefel bersonol, mae ymgymryd â Doethuriaeth Broffesiynol yn fy mhumdegau wedi bod yn bleserus iawn heb sôn am hybu hyder. 


"Darparodd y tîm seicoleg cwnsela ym Mhrifysgol De Cymru gymaint mwy na chynnwys y rhaglen. Gwnaethant y profiad yn un pleserus, llawn cymorth, gan ddod â'r hyn ydyw i fod yn seicolegydd cwnsela yn fyw.


"Roedd fy nhraethawd ymchwil yn astudiaeth beilot o'r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl a Lles, rhaglen a ddatblygais ac a gyflwynwyd gennyf. 


"Datgelodd yr astudiaeth fod y rhaglen wedi llwyddo i gyflawni ei nodau o gynyddu gwydnwch, caledwch, ymdopi a lles y cyfranogwyr, a sicrhau gostyngiad mesuradwy yn lefel eu straen. Ers hynny, mae'r rhaglen wedi'i chyflwyno i dros 250 o bobl ac mae'n parhau i gael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a lles."