Dyddiad newydd - Mynyddoedd Meddylgar: Taith ymchwilwyr ôl-raddedig i Ben-y-Fan

Pen y Fan by Ben Salter, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons


Mae'r Ysgol Graddedigion ynghyd â chynrychiolwyr myfyrwyr ymchwil wedi trefnu taith i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gerdded mynyddoedd enwog Pen-y-Fan ym Mannau Brycheiniog ddydd Dydd Mercher 1 Mehefin.


Mae'r digwyddiad wedi'i drefnu i ganiatáu i fyfyrwyr ôl-raddedig rwydweithio, mwynhau mynyddoedd hardd Cymru, ac i ddianc o'u desg, swyddfa neu labordy am sgwrs wrth wneud rhywfaint o ymarfer corff.


Mae sawl llwybr i gerdded Pen-y-Fan, ond er mwyn darparu ar gyfer pob lefel ffitrwydd, rydym wedi penderfynu dilyn y llwybr o Bont ar Daf hyd at Ben-y-Fan ac yn ôl i Storey Arms, sydd tua phedair milltir. Dyma ddolen i'r llwybr.


Darperir cludiant bws am ddim o Drefforest, ond bydd angen i chi ddod â dŵr a phecyn bwyd a gwisgo’n briodol. Darperir gwybodaeth fanwl pan fyddwch yn archebu eich lle.


Dywedodd Adam Jones, y cynrychiolydd myfyrwyr sy'n arwain y daith: "Yn ystod fy nghyfnod yn y lluoedd arfog, roedd gwneud unrhyw fath o weithgarwch corfforol gyda grŵp wedi fy helpu i ymdopi ag amseroedd emosiynol neu’n llawn straen. Mae rhywbeth am siarad wrth gymryd rhan mewn gweithgarwch ymarfer corff sy'n eich annog i fod yn agored am anawsterau, mewn ffordd y gallech deimlo'n anghyfforddus yn ei chylch mewn sefyllfa ffurfiol wyneb yn wyneb. Weithiau roedd yn llawn hwyl, ac roedd bob amser yn werth ei wneud ac yn ffordd wych o wneud cysylltiadau newydd.


Gobeithio y gallwch ymuno â ni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y daith, mae croeso i chi anfon neges ataf."


Darganfyddwch mwy


#unilfe_cymraeg