Stori Cyfnod Cloi PhD: Iwan Rowlands

Iwan, Sport Psychology PhD studentDechreuodd fy siwrne PhD nôl ym mis Ebrill 2020, yng nghanol y cyfnod cloi. Roedd yn gyfnod brawychus gan nad yn unig y bu'n rhaid i mi ddod i'r afael â bod yn fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig newydd, cefais hefyd faes pwnc newydd a llawer o ddarllen o'm blaen.


Mae fy thesis yn golygu defnyddio ymyriadau seicolegol i gynorthwyo adferiad ffisiolegol mewn athletwyr elît, gan weithio mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru. Ar hyn o bryd, rwy'n cynllunio protocol fy astudiaeth ymchwil gyntaf - adolygiad sy’n mapio'r berthynas rhwng amrywioldeb cyfradd curiad y galon a statws blinder dros amser.


Er bod hi’n anodd bod yn gaeth adref, yn enwedig o ran strwythuro eich diwrnod, nid yw’r cyfnod hwn wedi amharu gormod ar fy nysgu gan fy mod wedi gallu mynychu gwahanol gweminarau i gynorthwyo fy nysgu.


Rwyf wedi bod yn cael cyfarfodydd wythnosol gyda'm goruchwylwyr a’r myfyrwyr PhD eraill drwy alwadau fideo. Er nad wyf erioed wedi cwrdd â nhw wyneb-yn-wyneb, rwy’n teimlo fel petawn yn eu hadnabod yn dda yn barod!


Unwaith y bydd yn ddiogel i wneud, rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â myfyrwyr PhD eraill, fy ngoruchwylwyr, a phartneriaid yn Chwaraeon Cymru yn bersonol!  Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at roi cynnig ar rai o'r offer labordy yr wyf wedi bod yn dysgu amdanynt dros y misoedd diwethaf.


Roeddwn i wedi bwriadu cynnwys cyfranogwyr dynol a mesur ei ymatebion ffisegol yn yn fy ymchwil cyntaf felly bu'n rhaid i mi addasu'r math o ymchwil i gynnal adolygiad yn lle. Erbyn dechrau'r flwyddyn nesaf, rwy’n gobeithio y byddaf yn gallu cyflawni hyn fel fy narn nesaf o ymchwil.


Mae'r Seicoleg y tu ôl i ymddygiad dynol bob amser wedi creu penbleth i mi ac mae hyn, ynghyd â'm hangerdd dros lawer o gampau gwahanol, wedi ennyn fy mrwdfrydedd yn y maes ymchwil hwn.


Yn dilyn fy noethuriaeth (PhD), fe fyddwn i wrth fy modd yn medru parhau gyda fy hyfforddiant mewn Seicoleg Chwaraeon er mwyn bod yn Seicolegydd Chwaraeon cwbl gymwysedig.


Mae Iwan yn astudio ysgoloriaeth PhD KESS a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Gallwch weld yr ysgoloriaethau cyfredol a gyllidir gan KESS yma.