Pen y Fan trip with PhD / PGR students, June 1st 2021

PhD Manager

Mae PhD Manager yn system gwybodaeth rheoli ymchwil gynhwysfawr.  Mae'n cadw eich gwybodaeth mewn un lle ac yn symleiddio:

  • Cyfarfodydd goruchwylio
  • Hyfforddiant a digwyddiadau
  • Monitro dilyniant
  • Trosglwyddo o MPhil i PhD
  • Newidiadau i'ch cofrestriad e.e. eich prosiect neu eich statws
  • Arholiadau

Mewngofnodwch i  PhD Manager i ddechrau unrhyw rai o'r llifau gwaith uchod.

Mewngofnodi:

Os ydych yn ymchwilydd ôl-raddedig, rhaid i chi fewngofnodi gyda'ch Rhif Adnabod Myfyriwr a chyfrinair.

P'un a ydych yn ymchwilydd ôl-raddedig neu'n oruchwyliwr, dylech geisio mynd i'r arfer o fewngofnodi i PhD Manager bob dydd i wirio a oes gennych unrhyw dasgau sy'n weddill.