Straeon Myfyrwyr Ymchwil

Beth Pickard_PhD by Portfolio studentBeth Pickard, PhD yn ôl Portffolio

“Rwy’n astudio ar gyfer PhD yn ôl Portffolio sy’n golygu fy mod i’n gallu coladu nifer o gyhoeddiadau ac arteffactau rydw i wedi bod yn gweithio arnyn nhw yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae hon yn ffordd gyffrous i dynnu ynghyd elfennau amrywiol fy ymarfer a datblygu fframwaith o amgylch y ffordd hon o weithio."


Darllen stori PhD BethJo-Swidenbank, PhD student, KESSJoanne Swidenbank, PhD mewn Genomeg


 "Mae fy PhD yn edrych ar y ffordd orau o ddysgu'r addysg genomeg a geneteg hon i weithwyr proffesiynol gofal iechyd yng Nghymru, o ran cynnwys a sut mae'n cael ei darparu. Er bod fy PhD yn edrych ar addysg gofal iechyd proffesiynol, cleifion a'r cyhoedd fydd yn elwa o ddiagnosteg a therapïau newydd a gyflwynir iddynt.  "

Darllen stori PhD JoanneDr Liam Harris, Maths PhDLiam Harris, PhD mewn Mathemateg

"Bydd cyflawni fy PhD yn gwneud cymaint o wahaniaeth i fy mywyd, yn bersonol ac yn broffesiynol.  Ar gyfer fy ngyrfa, mae'r PhD yn hanfodol; bydd yn golygu y gallaf yn awr gael fy swydd ddelfrydol fel academydd/darlithydd mewn Mathemateg."


Darllen stori PhD mewn Mathemateg LiamJess Lewis, PhD English Jess Lewis, PhD mewn Saesneg

"Dwi wastad wedi bod eisiau bod yn ddarlithydd, felly roedd y PhD yn hanfodol! Mae wedi agor y drws i fyd yr wyf mor gyffrous i'w archwilio."


Darllen stori PhD mewn Saesneg JessDr Abdulkareen Karasuwa from Nigeria, PhD July 2019Abdulkareem Karasuwa, PhD mewn Peirianneg Drydanol


"Gall PhD arwain at lawer o gyfleoedd yn y byd academaidd ac Ymchwil a Datblygu mewn diwydiant.  Mae'r tîm ymchwil yn PDC yn cael ei arwain gan un o'r prif ffigyrau ym maes cyfathrebu symudol a lloeren, ac mae cyfleusterau rhagorol yn ogystal â rhwydweithiau diwydiannol a cydweithio."


Darllen stori PhD mewn Electroneg AbdulkareemKirstie Goggin, PhD studentKirstie Goggin, PhD mewn Gwyddoniaeth

"Mae fy PhD yn ymwneud â datblygu dulliau cemegol a geneteg newydd i wella'r gallu i olrhain, tryloywder a dilysrwydd o fewn cadwyni cyflenwi bwyd.  Rydw i'n canolbwyntio ar olew palmwydd am ei fod mor amserol ac mae angen enbyd am ddulliau newydd i gefnogi'r dulliau gweithredu presennol, ond mae modd i unrhyw ddulliau gweithredu newydd a gaiff eu datblygu gennyf yr un mor hawdd gael eu cymhwyso i ghynhyrchion bwyd eraill er mwyn cadw defnyddwyr yn ddiogel."


Darllen stori PhD KirstieDr Prosper MBowe, Forensic Audit and Accounting PhDProsper Mbowe, PhD mewn Cyfrifeg


"Mae bod â gradd Meistr a PhD mewn cyfrifeg fforensig wedi fy ngwneud i'n unigryw yn fy ngwlad.  Byddaf yn dychwelyd i'm gwlad gan feddu ar set sgiliau a gwybodaeth unigryw a galw cyson amdanynt."


Darllen stori PhD mewn Cyfrifeg ProsperPhD student Ben Stacey in USW's Enviromental ChamberBenjamin Stacey, PhD mewn Ffisioleg a Biocemeg

"Mae fy PhD byd-grwydryn i ffisioleg uchder uchel wedi caniatáu i mi gynnal arbrofion ymchwil yng Nghanada ac yn Peru."


Darllen stori PhD Ben


Dale Frances Hay, Mphil in Writing graduateDale Frances Hay, MPhil mewn Ysgrifennu 

"Roedd hyn yn gyfle i mi weithio o ddifrif ar fy ngwaith ysgrifennu gydag ysgrifenwyr eraill; mynd â'm hobi i lefel arall.”


Darllen stori MPhil Dale